#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی استادان

1400-10-26

 دانشجویان گرامی:‌      
ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی استادان (اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو) در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از چهارشنبه ۱۵ دی ماه لغایت پنجشنبه ۲۳ دی ماه، امکان پذیر خواهد بود.                        
لطفا با مراجعه به پرتال دانشجویی و تکمیل فرم های ارزشیابی، دانشگاه را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی یاری فرمایید.   
ورود به سامانه امتحانات، منوط به شرکت در فرایند ارزشیابی خواهد بود.

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad