#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شرروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کاردانی و کارشناسی

1401-07-07

به اطلاع نودانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی می رساند شروع کلاس های آموزشی از روز شنبه تاریخ 16 مهر ماه می باشد

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad