#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم تاریخ برگزاری امتحانات

1401-10-28

قابل توجه دانشجویان محترم

باتوجه به لغو کلیه امتحانات در هفته جاری (تا روز پنجشنبه 29 دیماه) به اطلاع می رساند امتحانات لغو شده مطابق جدول زیر در تاریخ های جدید برگزار خواهد شد.

لازم بذکر است ساعت برگزاری کلیه امتحانات در همان ساعات قبلی می باشد.

تاریخ و ساعت قبلی امتحانات تاریخ و ساعت جدید امتحانات
روز  تاریخ ساعت روز  تاریخ ساعت
چهارشنبه 1401/10/21 (12-14) و (12-10) و (10-8) شنبه 1401/11/08 (12-14) و (12-10) و (10-8)
پنج شنبه 1401/10/22 (12-14) و (12-10) و (10-8) یکشنبه 1401/11/09 (12-14) و (12-10) و(10-8)
شنبه 1401/10/24 (12-14) و (12-10) و (10-8) دوشنبه 1401/11/10 (12-14) و (12-10) و (10-8)
یکشنبه 1401/10/25 (12-14) و (12-10) و (10-8) سه شنبه 1401/11/11 (12-14) و (12-10) و (10-8)
دوشنبه 1401/10/26 (12-14) و (12-10) و (10-8) چهارشنبه 1401/11/12 (12-14) و (12-10) و (10-8)
سه شنبه 1401/10/27 (12-14) و (12-10) و (10-8) پنج شنبه 1401/11/13 (12-14) و (12-10) و (10-8)
چهارشنبه 1401/10/28 (12-14) و (12-10) و (10-8) یکشنبه 1401/11/16 (12-14) و (12-10) و (10-8)
پنج شنبه 1401/10/29 (12-14) و (12-10) و (10-8) دوشنبه 1401/11/17 (12-14) و (12-10) و (10-8)
           
چهارشنبه 1401/10/21 (15-17)  یکشنبه 1401/11/02 (15-17) 
پنج شنبه 1401/10/22 (15-17)  دوشنبه 1401/11/03 (15-17) 
شنبه 1401/10/24 (15-17)  سه شنبه 1401/11/04 (15-17) 
یکشنبه 1401/10/25 (15-17)  چها شنبه 1401/11/05 (15-17) 
دوشنبه 1401/10/26 (15-17)  پنج شنبه 1401/11/06 (15-17) 
سه شنبه 1401/10/27 (15-17)   شنبه 1401/11/08 (15-17) 
چهارشنبه 1401/10/28 (15-17)  یکشنبه 1401/11/09 (15-17) 
پنج شنبه 1401/10/29 (15-17)  دوشنبه 1401/11/10 (15-17) 

 

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad