#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شیوه نامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

1401-03-30

 

شیوه نامه امتحانات پایان ترم- نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

دانشجوی گرامی:

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای دانشجویان گرامی ، با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانی نیمسال دوم 1400، توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم:

کلیه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰0 از تاریخ 5 لغایت 28 تیر ماه صرفا به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ اول تیرماه پس از تکمیل فرم اطلاعلات شخصی، انجام ارزشیابی اساتید و تکمیل فرم پایش سلامت از طریق پرتال دانشجویی در دسترس خواهد بود.

حضور در جلسه امتحان پایان ترم طبق روز و ساعت درج شده در کارت ورود به جلسه امتحان بوده و از ورود دانشجویان پس از شروع آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان جهت شرکت در تمامی امتحانات پایان ترم الزامی می باشد.

از همراه داشتن کیف، جزوه، تلفن همراه، ساعت هوشمند و... در محل برگزاری امتحان جدداً خودداری فرمایید، در غیر اینصورت بمنزله تقلب محسوب می‌گردد. همچنین متذکر می شود دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری وسایل، کیف و موبایل دانشجویان ندارد.

امضای لیست حضور و غیاب در جلسه امتحان به معنای حضور می‌باشد و در صورتی که آن لیست مربوط امضاء نشود، به منزله غیبت در امتحان محسوب خواهد شد.

داشتن ماسک در تمامی زمان حضور در مکان دانشگاه و جلسه امتحان الزامی است.

هرگونه تقلب در جلسه امتحان منجر به درج نمره 25/0  برای درس مربوط خواهد شد.

                                                            

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad