#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

دوره آموزشی مصاحبه تشخيصی و آسيب شناسی روانی

1402-08-24

دوره  آموزشی مصاحبه تشخيصی و آسيب شناسی روانی

مخاطب: دانشجويان ترم 5 و 7 رشته روانشناسي موسسه آموزش عالي تابران

مدت: 20 ساعت آموزشي

مهلت ثبت نام: تا روز دوشنبه 29 آبان ماه

زمان برگزاري: سه شنبه ها ( 10-8 و 12-10) به مدت 5 هفته

جهت ثبت نام به سامانه مرکز آموزش کوتاه مدت تابران مراجعه نمایید

https://akta.tabaran.ac.ir/course.php?courseID=16

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad