#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

آشنایی با گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی تابران

1400-06-02

جهت آشنایی با گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی تابران (مدیر گروه، اعضای هیات علمی و رشته های تحصیلی)، در سایت دانشگاه به بخش آموزشی و پژوهشی (گروه های آموزشی) مراجعه نمایید و یا از لینک ذیل وارد شوید. در این بخش ضمن اطلاع از شرح وظایف گروه آموزشی، با کلیک کردن بر روی گروه آموزشی مورد نظر، امکان مشاهده اطلاعات آن گروه میسر خواهد بود.

https://www.tabaran.ac.ir/gorouhaye-amoozeshi

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918

info@tabaran.ac.ir

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad