کارگاه رایانه

آزمایشگاه رایانه - شماره 2

سالن مطالعه

سالن مطالعه و کتابخانه

سالن آمفی تئاتر

سالن همایش و کارگاه

در حال تکمیل شدن!

همایش و کارگاه

نمایش همه

در حال تکمیل شدن!

نوشتار و رسانه

نمایش همه

در حال تکمیل شدن!

اطلاعیه های آموزشی

نمایش همه

در حال تکمیل شدن!

ارتباط با ما

نشانی:
خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

تلفن:05135227215

نمابر:05135227223

سامانه پیامکی:10005135227215

ایمیل:info@tabaran.ac.ir

شبکه های مجازی

آدرس