کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه

موسسه آموزش عالی تابران با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران درراستای پاسخگویی به نیاز مترجمان و دانشجویان مترجمی کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ترجمه را در تاریخ 1395/09/24ساعت 16 برگزار می نمایید.

شرکت کنندگان در این کارگاه با مواردی چون کارافرینی در ترجمه حرفه مترجمی، شیوه های بازاریابی، فرصتهای شغلی رشته ترجمه، فرصتهای شغلی رشته ترجمهدر عرصه بین الملل، مهارتهای شغلی مترجمان، حقوق مترجمان و قراردادهای ترجمه، قوانین مالکیت فکری، و رزومه نویسی آشنا خواهند شد.

متقاضیان می توانند از تاریخ 95/09/15لغایت 95/09/21 جهت ثبت نام درکارگاه اقدام نمایند.

ثبت نام:

1-واریز وجه شرکت در کارگاه به مبلغ 250 هزار ریال به شماره حساب 5782680735 بانک ملت بنام آقای دکتر ضرغام قبانچی

2-ارسال تصویر فیش پرداختی (یا اعلام شماره رسید واریزی) به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تلفن همراه به آدرس ایمیل: IT@tabaran.ac.ir

3-همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز برگزاری کارگاه و تحویل آن به مسئول برگزاری.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : 35227215 داخلی مدیر واحد پژوهشی و فناوری 138 و 127 مسئول واحد رایانه

در پایان به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

Powered by Jebeer