به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد با توجه به وضعیت نارنجی در شهر مشهد، برنامه حضور و دورکاری کارکنان به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. بر این اساس

  •   از دانشجویان عزیز درخواست می گردد تا حد ممکن از حضور در دانشگاه خودداری فرمایند و بر اساس برنامه حضور و دورکاری کارکنان، امورات کاری خود را صرفا در ساعت اداری طبق شماره تماس، آی دی و داخلی دانشگاه پیگیری نمایند. مجدانه درخواست می گردد از تماس تلفنی در خارج ساعت اداری خودداری فرمایید.    
  •  دریافت هرگونه نامه، دانش نامه و .... صرفا بر اساس روزهای حضور واحد دبیرخانه خواهد بود.      
  •  هر گونه شکایت مبنی بر عدم پاسخگویی کارکنان در دورکاری و حضور را می توانید به آی دی tabaranpr@ اطلاع رسانی فرمایید.

 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer