نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی تابران در روز سه شنبه 1395/7/13 با حضور اعضا تشکیل شد و درخواست های واصله مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه اعضای شورای پژوهشی به ارائه سیاست های تشویقی جهت ارتقای کیفیت فعالیت های پزوهشی مؤسسه پرداختند و بر ارتباط با جامعه و صنعت جهت فراهم نمود فرصت های کار آموزی و کسب مهارت دانشجویان مؤسسه تاکید کردند.

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer