ضمن تبریک به اساتید محترم جناب آقای دکتر هادی بستام و سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی جهت انتشار مقاله با عنوان  " بررسی تاثیر عناصر آموزشی ناشی از بهره گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در میزان یادگیری" ارائه شده در همایش بین المللی خارجی  "2nd International conference of Modern Research in Management, Economics and Development ، از نامبردگان جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
*
ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر هادی بستام جهت انتشار مقاله با عنوان "  بررسی نقش تعدیلگری بازاریابی رابطه مند بر رابطه میان مدیریت هویت برند خدمات و وفاداری مشتریان به برند "  ارائه شده در همایش بین المللی وملی " مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاوتی " ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران

*


ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا ذبیحی جهت انتشار مقاله با عنوان " بررسی نقش تعدیلگری بازاریابی رابطه مند بر رابطه میان مدیریت هویت برند خدمات و وفاداری مشتریان به برند "  ارائه شده در همایش بین المللی وملی " مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاوتی " ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
*

ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای سید علیرضا صدر جهت انتشار مقاله با عنوان " A COMPARATIVE STUDY ON CUSTOMER SATISFACTION ABOUT BANKING SERVICE FEES IN CREDIT UNIONS AND STATE BANKS"  ارائه شده در IIOAB Journal ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم ندا جعفری نسب  جهت انتشار مقاله با عنوان "چالش های حسابرسی ارزشهای منصفانه و سایر براوردها "  ارائه شده در مجله پژوهش های حسابداری ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم ندا جعفری نسب  جهت انتشار مقاله با عنوان " تناقض ها در حاکمیت شرکتی: هم گرائی و واگرائی "  ارائه شده در دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

اطلاعیه پژوهش 2710
ضمن تبریک به استاد محترم جناب اقای سید علیرضا مسبوق  جهت انتشار مقاله با عنوان "comparative evaluation of executive compensation in superior companies of Tehran Stock exchange: explain the role of non-financial rewards superior firms"   ارائه شده در مجله ISI، LISTED   IIOABJ ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم آتیکا اعتمادزاده  جهت انتشار مقاله با عنوان " نقش اساسی مدیریت کلاسی " ارائه شده در همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت و کارافرینی ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

 
ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم آتیکا اعتمادزاده  جهت انتشار مقاله با عنوان " The role of cultural familiarity on L2learners' reading comprehension and motivation " ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم مهندس فرزانه بی مکر  جهت انتشار مقاله با عنوان " نقش عناصر تاریخی بر پویایی فضاهای شهری " ارائه شده در همایش بین المللی  "13th international conference on sustainable architecture and urban design" ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

اطلاعیه پژوهش 2714
ضمن تبریک به اساتید محترم جناب آقای دکتر هادی بستام و سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی جهت انتشار مقاله با عنوان "A study of factors affecting consumer buying behavior in online shopping"  ارائه شده در مجله  ISC،  "international journal of business and technopreneurship" از نامبردگان جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

 


ضمن تبریک به استاد محترم جناب آقای دکتر هادی بستام  جهت انتشار مقاله با عنوان "تاثیر مدیریت تجربه مشتری بر رضایت مشتری از طریق احساس و شناخت مشتری در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد " ارائه شده در همایش بین المللی  "3rd international conference on industrial engineering and management" ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 


ضمن تبریک به استاد محترم سرکار خانم دکتر وحیده طبسی لطف آبادی  جهت انتشار مقاله با عنوان " بررسی تاثیر قابلیتهای ارتباط با مشتری و استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت " ارائه شده در همایش ملی  "پژوهش های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی"  ، از نامبرده جهت تولید آثار پژوهشی با عنوان موسسه آموزش عالی تابران، تقدیر می گردد.
شورای پژوهشی و فناوری موسسه آموزش عالی تابران
 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer