گروه آموزشی زبان انگلیسی

گروه

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

ساعت حضور مجازی

لینگ ورود

زبان انگلیسی

دکتر محمد رضا ارغیانی

يكشنبه

8 الی 12 و 18 الی 20

https://online.tabaran.ac.ir/zaban

دوشنبه

8 الی 10

خانم دکتر مونا طباطبایی یزدی

شنبه

10 الی 14

چهارشنبه

14 الی 16

خانم دکتر آیناز سامیر

پنجشنبه

8 الی 14

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی مدیریت

گروه

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

ساعت حضور مجازی

لینگ ورود

مدیریت

خانم دکتر سیده زهرا فاطمی

يكشنبه

15 الی 20

https://online.tabaran.ac.ir/modiriat

سه شنبه

15 الی 16

خانم دکتر وحیده طبسی

دوشنبه

15 الی 16 و 19 الی 20

سه شنبه

8 الی 10 و 14 الی 16

آقای دکتر هادی بستام

شنبه

8 ال 12

يكشنبه

16 الی 20

خانم دکتر سمانه صادقیان

شنبه

12 الی 14

دوشنبه

18 الی 20

چهارشنبه

12 الی 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی حقوق

گروه

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

ساعت حضور مجازی

لینگ ورود

حقوق

حجت الاسلام مصطفی رفسنجانی مقدم

شنبه

14 الی 16

https://online.tabaran.ac.ir/feqhe

يكشنبه

14 الی 16

دوشنبه

14 الی 17

آقای دکتر سید علی موسوی

شنبه

16 الی 18

دوشنبه

12 الی 14

چهارشنبه

12 الی 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی حسابداری

گروه

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

ساعت حضور مجازی

لینگ ورود

حسابداری

خانم دکتر ندا جعفری نسب

پنجشنبه

12 الی 18

https://online.tabaran.ac.ir/hesabdari

آقای دکتر مجتبی سعیدی

شنبه

11 الی 13

چهارشنبه

8 الی 12

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی معماری و کامپیوتر

گروه

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

ساعت حضور مجازی

لینگ ورود

معماری و کامپیوتر

خانم مهندس پریسا گشایشی

شنبه

16 الی 18

https://online.tabaran.ac.ir/memari

يكشنبه

14 الی 18

آقای مهندس حسین باقری

شنبه

17 الی 20

یکشنبه

17 الی 20

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer