شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی رشته مقطع معدل نیمسال تحصیلی
9514305049 ناروئی معصومه مدیریت خانواده- مدیریت خانواده کاردانی پیوسته 17.82
9414305073 رمضان پورعبدل ابادی بهاره مدیریت خانواده- مدیریت خانواده کاردانی پیوسته 17.19
9414305085 نوقابی الهه مدیریت خانواده- مدیریت خانواده کاردانی پیوسته 17.16
9411303062 منصوری گرو فاطمه امور بانکی کاردانی 18.79
9411303009 اکبرزاده مقدم عباس امور بانکی کاردانی 18.14
9421303006 بهشتی کلات فرزاد امور بانکی کاردانی 18.1
9411301108 عیدی چهارسو فاطمه مدیریت بازرگانی کاردانی 19.38
9411301126 نویدی نیک مهدی مدیریت بازرگانی کاردانی 17.2
9412309058 رضایی ثانی فاطمه سادات مدیریت امور بانکی کارشناسی 20
9511230902 پوریزدان پناه کرمانی فرزانه مدیریت امور بانکی کارشناسی 20
9312309060 سراقی نوغانی سمانه مدیریت امور بانکی کارشناسی 19.84
9422309003 ناصری حاجی ابادی پریسا مدیریت امور بانکی کارشناسی 19.62
9412308819 ساعدی نوقابی فرشته مدیریت مالی کارشناسی 19.84
9312308070 رسولی سجاد مدیریت مالی کارشناسی 18.78
9412308822 خرم شاد فائزه مدیریت مالی کارشناسی 18.75
9411003264 شیری فاردقی نایمه مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 20
9421003022 احمدی فائزه مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 19.41
9511003135 افکاری امیرمحمد مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 19.33
9511570218 حسین ابادی علی مدیریت بازرگانی- بازاریابی کارشناسی ارشد 19.56
9411570214 ریحانی شیروان نرجس مدیریت بازرگانی- بازاریابی کارشناسی ارشد 19.55
9411570212 سیده سحر سادات مدیریت بازرگانی- بازاریابی کارشناسی ارشد 19.4
9411570118 گل چین مهناز مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 19.3
9411570121 امینی حانیه مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 19.15
9511570128 رمضانی امین مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد 19.13
9511570360 جلالی رهبردار نفیسه مدیریت بازرگانی- کارافرینی کارشناسی ارشد 18.94
9511570319 ذبیحی ثریا مدیریت بازرگانی- کارافرینی کارشناسی ارشد 18.63
9511570306 کمال سمانه مدیریت بازرگانی- کارافرینی کارشناسی ارشد 18.5
9414500011 بهرامی فر فاطمه نقشه کشی معماری- معماری کاردانی پیوسته 18.73
9414500028 خوش قدم حمیده نقشه کشی معماری- معماری کاردانی پیوسته 18.63
9414500029 مقفوری سوسن نقشه کشی معماری- معماری کاردانی پیوسته 18.36
9514700015 مداح قرقی مهلا گرافیک کاردانی پیوسته 17.13
9321003010 شادکام الهام علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.65
9411003111 هاشمی دوست سیدعلی علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.32
9411003058 فکوردهقانان زهرا علمی - کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته 18.19
9414005014 مدیرخازنی فاطمه کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 19.17
9414005072 براتی رضا کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 17.48
9414005026 نیک رو ارزو کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 16.75
9511003070 ادینه زاده سهیلا مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 17.55
9422401009 رضوی بی بی زکیه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 19.5
9322401006 رخ فروز شکوفه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 19.44
9412401007 رضائی زاده ناهید آموزش زبان انگلیسی کارشناسی 18.82
9412400021 رستمی فرزقی زهره مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی 19.76
9512400050 پرچمی قضایی غزاله مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی 19.47
9412400001 رضایی فاطمه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی 19.47
9212400076 درودی نجمه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی 19.39
9411003200 اخوان تکتم مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 18.75
9411003219 قمصریان سرابی زیبا مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 18.5
9511340003 مالداری حدیثه مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 18.38
9411003204 سیداتشی الهام سادات آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 19.11
9511340101 بنی هاشمی چهارم سید مسلم آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 19.01
9411003203 زندیان ارزو آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 19
9411300005 ابوترابی القار مهلا حسابداری کاردانی 19.66
9411300010 الیاسی فر ریحانه حسابداری کاردانی 17.08
9411003160 شاه رخی سیدجواد علمی -کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 19.71
9511003062 فرهمند سیدعلیرضا علمی -کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 19.37
9411003089 رنجبرخماری نفیسه علمی -کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 18.26
9421230010 نوعی زهرا حسابداری کارشناسی 20
9312300009 پودینه مهدیه حسابداری کارشناسی 20
9221230016 نشاط رشوانلو سمیه حسابداری کارشناسی 19.78
9221230017 نشاطرشوانلو زهرا حسابداری کارشناسی 19.71
بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer