آگهي مزايده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1390 موسسه آموزش عالی تابران

بدين وسيله به آگاهي مي رساند موسسه آموزش عالي تابران از طريق مزايده، یک دستگاهخودرو پیکان وانت مدل 1390 (پلاک شخصی) را به فروش مي رساند.

متقاضيان مي بايست جهت بازديد و دريافت اسناد مربوط، در تاريخ های 21 و 22 آذر ماه از ساعت 8 الي 13 به موسسه آموزش عالي تابران به آدرس قاسم آباد، بلوار شريعتي - شريعتي 60 مراجعه نمايند.

اطلاعات تكميلي:

  • زمان بازديد: صرفا 21 و 22 آذر ماه از ساعت 8 الي 13
  • زمان تكميل اسناد مزايده و تحويل آن به دبیرخانه واقع در طبقه چهارم موسسه : تا سه شنبه 24آذر ماه ساعت 14 در پاكت بسته شده با ذكر نام و نام خانوادگي متقاضي و شماره تلفن همراه در پشت پاكت

·وجه التزام مزايده: متقاضي مي بايست 5% مبلغ کل پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 89/41000019 نزد بانک ملت بنام موسسه آموزش عالی تابران (غیردولتی – غیر انتفاعی ) و با شناسه واريز 1111111136 واریز نمايد. بدیهی است پس از اعلام نتايج مزايده، مبلغ پرداختي به کليه شرکت کنندگان عودت خواهد شد و لی در صورت برنده شدن متقاضی در مزایده و انصراف وی، مبلغ فوق به عنوان خسارت مسترد نخواهد گردید.

  • زمان بازگشايي پاكات مزايده و اعلام نتيجه: دوشنبه 29 آذر ماه ساعت 14 در كميته مزايده موسسه آموزش عالي تابران
  • قیمت پایه شرکت در مزایده120.000.000 ریال تعیین می گردد. و مبلغ پیشنهادینمی تواند از قیمت پایه تعیین شده کمتر باشد.
  • كميته مزايده موسسه آموزش عالي تابران در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
  • متقاضي مي بايست فرم مزايده (این فرم ) را به صورت دست نويس و با خودکار مشکی یا آبی و خط خوانا تكميل نموده و رقم پيشنهادي كل را علاوه بر ريال، به حروف نيز درج نمايد.
  • فیش پرداختی وجه مزایده (5 درصد قیمت پیشنهادی) می بایست ضمیمه فرم شرکت در مزایده گردیده و در پاکت مزایده قرارداده شود. توضیح اینکه در صورت عدم واریز وجه و یا واریز وجه کمتر از 5 درصد پیشنهادی، شرکت کننده مربوط از لیست حذف خواهد گردید و درخواست قابل بررسی نمی باشد.
  • مانده بیمه شخص ثالث خودرو: 4 ماه
  • نحوه پرداخت مبلغ کل قیمت خودرو پس از برنده شدن در مزایده: مبلغ 5 میلیون ریال از قیمت کل پیشنهادی به صورت نقدی در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی و پس از تعویض پلاک دریافت خواهد گردید و الباقی طی یک فقره چک بانکی در وجه موسسه آموزش عالی تابران و حداکثر 3 روز پس از اعلام کتبی به برنده مزایده، می بایست پرداخت گردد.
  • هزینه های عوارض و گواهی عدم خلافی تا تاریخ تحویل بر عهده موسسه آموزش عالی تابران، هزینه تعویض پلاک با برنده مزایده و هزینه تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به میزان مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد.

حوزه معاونت اداری و مالی موسسه آموزش عالی تابران

WORD: فرم شرکت در مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 1390 - 

PDF: فرم شرکت در مزایده یک دستگاه پیکان وانت مدل 1390 -

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer