هیات موسس


اعضاي هيات موسس 7 نفر مي باشند كه عبارتند از :

  1. دکتر خليل مطلّب زاده (رئيس هيات مؤسس)
  2. آقاي سيد محمد علي ضميري (دبير هيات مؤسس)
  3. دکتر بهرام طوسي (عضو هيات مؤسس)
  4. دکتر ضرغام قبانچي (عضو هيات مؤسس)
  5. حجت الاسلام والمسلمین مهدي اخباري (عضو روحاني هيات مؤسس)
  6. خانم حسني حسيني (عضو هيات مؤسس)
  7. خانم زهرا شادان عظيمي (عضو هيات مؤسس)

قسمتي از وظايف هيات موسس :

فراهم كردن مقدمات و امكانات لازم اعم از فضاي كالبدي، تجهيزات و اعضاي هيات علمي براي شروع و ادامه فعاليت موسسه و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي، پژوهشی و فرهنگي موسسه براي تحقيق اهداف مذكور در اساسنامه.

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer