هيات امنا


اعضاي هيات امنا 8 نفر مي باشندكه عبارتند از :

دکتر غلامحسین رونقی ( نماینده وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری)

دکتر علی آهون منش (دبیر کل شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی کشور و رئیس هیات امنا)

دكتر خلیل مطلب زاده (رئیس موسسه و دبیر هیات امنا)

دکتر رضا سعیدی (مدیر کل حوزه استانداری خراسان رضوی)

دکتر عباس شیخ الاسلامی (عضو هیات امنا)

دکتر جواد آخوندیان یزد (عضو هیات امنا)

دکتر محمود قربانی (عضو هیات امنا)

دکتر سعید محسنی (عضو هیات امنا)

حجت الاسلام مهدی اخباری (عضو هیات امنا)


قسمتي از وظايف هيات امنا :


- پيشنهاد رئيس موسسه به وزير علوم، تحقيقات و فناوري
- تصويبسازمان و تشكيلات موسسه وآئين نامه هاي لازم بنا به پيشنهاد رئيس موسسه
- بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي موسسه و پيشنهاد طرحهاي توسعه موسسه به هيات موسس -تصویب نمودار سازمانی موسسه

- تصويب مقررات استخدامي موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ضوابط و مقررات مربوطه

 

 

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer