مدیر و کارشناسان حوزه پژوهشی


نام و نام خانوادگی:هاشم حصار کوشکی

سمت:کارشناس اموررایانه

و فناوری اطلاعات

داخلی 127و130

نام و نام خانوادگی:دکتر وحیده طبسی

سمت:مدیر امور پژوهشی و فناوری

داخلی 138

نام و نام خانوادگی:مجتبی رضاپور

سمت:کارشناس اموررایانه

و فناوری اطلاعات 

داخلی 127و130

نام و نام خانوادگی:فرزانه نعمتی زاده

سمت:کارشناس کتابخانه و

امور پژوهشی و فناوری

داخلی  112و 116

   

نام و نام خانوادگی:لادن قدرتی

سمت:مسئول دفتر ارتباط با جامعه و كارآفريني

داخلی  175

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer