مدیر و کارشناسان حوزه فرهنگی و دانشجویی


نام ونام خانوادگی:منیره تجلی یزدی

سمت:کارشناس

امور فرهنگی و دانشجویی

داخلی 161

نام ونام خانوادگی:وحید جامی محرری

سمت: کارشناس مسئول

امورفرهنگی و دانشجویی

داخلی 109

 

 

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer