مدیر و کارشناسان حوزه اداری و مالی


نام و نام خانوادگی:ملیحه رضایی

سمت:کارشناس مسئول حسابداری مالی

داخلی 110

نام و نام خانوادگی:عبدالرضا قربان صباغ

سمت:مدیر اداری و مالی

داخلی 126

نام و نام خانوادگی:مهدی ثابتی

سمت:حسابداری دانشجویی 

داخلی 125

نام و نام خانوادگی:مرجان شیخ

سمت:کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی

داخلی 110

نام و نام خانوادگی:سید مجید قاضوی

سمت:مسئول امور داخلی و پشتیبانی

داخلی 115

نام و نام خانوادگی:رمضانعلی واله

سمت:کارگزین

داخلی 147

نام و نام خانوادگی:سید محمد تقی ابراهیمی

سمت:سرپرست واحد خدمات

داخلی 133

نام و نام خانوادگی:خلیل پاکدل

سمت:انباردار و کارپرداز

داخلی 141

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer