محتوای مجازی


دکمه مورد نظر از طرف راست را انتخاب نمایید وپس از آن جهت دانلود روی گزینه مورد نظراز داخل جدول کلیک نمایید.

 

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer