رشته ها ی مقاطع تحصیلی کاردانی ، کارشناسی وکارشناسی ارشد


کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسي

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

حسابداری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسي

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

حسابداری بازرگانی

کارشناسی حسابداري

آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به كمك فناوري

امور مالی و مالیاتی

کارشناسی رشته مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

امور بانکی

کارشناسی مدیریت امور بانکی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی

کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی

 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

کودکیاری- مربی کودک

کارشناسی رشته معماری داخلی

 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

امور اداری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک 

مدیریت خانواده- مدیریت خانواده

کارشناسی گردشگری

 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی

معماری

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد حسابداری  

نقشه کشی معماری-معماری

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

 روانشناسي عمومي

گرافیک

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسي

 

 

کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی حسابداری

 

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

 
 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهر سازی

 
 

کارشناسي ناپیوسته رشته علمي- کاربردي معماری

 
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer