اعضای هیات علمی گروه حسابداری

اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

اعضای هیات علمی گروه زبان انگلیسی

اعضای هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات علمی گروه مدیریت

اعضای هیات علمی گروه معماری

ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

Powered by Jebeer