#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

شهادت حضرت فاطمه زهرا س تسلیت باد

1400-10-19

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad