موسسه آموزش عالی تابران

موسسه آموزش عالی تابران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه بر خط (online)
وبینار موسسه تابران
سامانه غیر بر خط (lms)
راهنمای استفاده از سامانه مجازی
بازگشت
ارتباط با ما

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:
35227215 - 051
35227216 - 051
35227217 - 051
35227219 - 051

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir
اینستاگرام: tabaran.ac
تلگرام: tabaranac