موسسه آموزش عالی تابران

موسسه آموزش عالی تابران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان بهمن ماه 1399 در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) بهمن ماه 1399 در موسسه آموزش عالی تابران در رشته های:
• آموزش زبان انگلیسی
•مترجمی زبان انگلیسی
•مدیریت بازرگانی
•حسابداری
•معماری
•مهندسی شهرسازی
•مهندسی نرم افزار کامپیوتر

به آگاهی می رساند ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان از روز شنبه 11 بهمن ماه آغاز خواهد شد که زمان دقیق ثبت نام هر نفر به جهت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از طریق پیامک به اطلاع پذیرفته شدگان محترم خواهد رسید.
لازم به توضیح است پیامک اطلاع رسانی زمان دقیق ثبت نام هر نفر، تا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه، ارسال خواهد شد و پذیرفته شدگان می بایست صرفا در زمان تعیین شده در پیامک، جهت ثبت نام نهایی مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی:
• اصل‌ مدرك‌ کاردانی و ریز نمرات يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره کاردانی تا 30 بهمن ماه 99 و یک برگ کپی از آن

توضیح: در صورت فارغ التحصیلی دانشجویان سال آخر دوره کاردانی تا پایان بهمن ماه 1399 و آماده نبودن گواهی موقت یا مدرک تحصیلی کاردانی آنان، ثبت نام از این افراد با ارائه فرم معدل دانشجوی سال آخر کاردانی (دریافتی از دانشگاه محل تحصیل مقطع کاردانی) و اخذ تعهد ارائه مدرک تحصیلی تا پایان سال1399، انجام خواهد گرفت.

• اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن
• اصل کارت ملی و یک برگ کپی از پشت و رو
• 6 قطعه عکس 4*3
• مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان

توضیح: مراحل مربوط به امور معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانشجویان سال آخر دوره مکاردانی در دانشگاه با صدور معرفی نامه به دفتر پلیس 10+ انجام خواهد شد. این گروه از پذیرفته شدگان، ابتدا باید به دانشگاه مراجعه نمایند و نیاز به حضور مستقیم در دفاتر پلیس 10+ نمی باشد.

تلفن تماس در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر:
17-35227215-051داخلی 122، 108، 173 و 123
آی دی های پاسخگویی آنلاین در فضای مجازی:
@tabaranamoozesh
@tabaranclassrooms

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان بهمن ماه 1399 در مقطع کاردانی پیوسته (فنی حرفه ای)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته (فنی حرفه ای) بهمن ماه 1399 در موسسه آموزش عالی تابران در رشته های:

• حسابداری
• امور اداری
• تربیت کودک
• مدیریت خانواده
• گرافیک
• معماری
• نرم افزار کامپیوتر

به آگاهی می رساند ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان از روز دوشنبه 13 بهمن ماه آغاز خواهد شد که زمان دقیق ثبت نام هر نفر به جهت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از طریق پیامک به اطلاع پذیرفته شدگان محترم خواهد رسید.

لازم به توضیح است پیامک اطلاع رسانی زمان دقیق ثبت نام هر نفر، تا روز شنبه 11 بهمن ماه، ارسال خواهد شد و پذیرفته شدگان می بایست صرفا در زمان تعیین شده در پیامک، جهت ثبت نام نهایی مراجعه نمایند.


مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی:

• اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه تا 30 بهمن ماه 99 و یک برگ کپی از آن

توضیح: در صورت فارغ التحصیلی دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه تا پایان بهمن ماه 1399 و آماده نبودن گواهی موقت یا مدرک تحصیلی دیپلم آنان، ثبت نام نهایی با اخذ تعهد ارائه مدرک تحصیلی تا پایان سال1399، انجام خواهد گرفت و در این صورت نیاز به ارائه مدرک دیپلم نمی باشد.

• اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن
• اصل کارت ملی و یک برگ کپی از پشت و رو
• 6 قطعه عکس 4*3
• مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان

توضیح: مراحل مربوط به امور معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانش آموزان پسر سال آخر دوره متوسطه در دانشگاه با صدور معرفی نامه به دفتر پلیس 10+ انجام خواهد شد. این گروه از پذیرفته شدگان، ابتدا باید به دانشگاه مراجعه نمایند و نیاز به حضور مستقیم در دفاتر پلیس 10+ نمی باشد.

تلفن تماس در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر:
17-35227215-051داخلی 122، 108، 173 و 123
آی دی های پاسخگویی آنلاین در فضای مجازی:
@tabaranamoozesh
@tabaranclassrooms

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان بهمن ماه 1399 در مقطع کارشناسی پیوسته (سراسری)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته (بر اساس سوابق تحصیلی) بهمن ماه 1399 در موسسه آموزش عالی تابران در رشته های:• فقه و حقوق اسلامی
• آموزش زبان انگلیسی
• مترجمی زبان انگلیسی
• زبان و ادبیات انگلیسی
• مدیریت امور بانکی
• مدیریت مالی
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت دولتی
• مدیریت کسب و کارهای کوچک
• گردشگری
• حسابداری
• مهندسی معماری
• معماری داخلی

 

به آگاهی می رساند ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان از روز سه شنبه 23 دی ماه آغاز خواهد شد که زمان دقیق ثبت نام هر نفر به جهت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از طریق پیامک به اطلاع پذیرفته شدگان محترم خواهد رسید.

لازم به توضیح است پیامک اطلاع رسانی زمان دقیق ثبت نام هر نفر، تا روز یکشنبه 21 دی ماه، ارسال خواهد شد و پذیرفته شدگان می بایست صرفا در زمان تعیین شده در پیامک، جهت ثبت نام نهایی مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی:

• اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره متوسطه تا 30 بهمن ماه 99 و یک برگ کپی از آن

توضیح: در صورت فارغ التحصیلی دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه تا پایان بهمن ماه 1399 و آماده نبودن گواهی موقت یا مدرک تحصیلی دیپلم آنان، ثبت نام نهایی با اخذ تعهد ارائه مدرک تحصیلی تا پایان سال1399، انجام خواهد گرفت و در این صورت نیاز به ارائه مدرک دیپلم نمی باشد.

• اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن

• اصل کارت ملی و یک برگ کپی از پشت و رو

•  6 قطعه عکس 4*3

• مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان

توضیح: مراحل مربوط به امور معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانش آموزان پسر سال آخر دوره متوسطه در دانشگاه با صدور معرفی نامه به دفتر پلیس 10+ انجام خواهد شد. این گروه از پذیرفته شدگان، ابتدا باید به دانشگاه مراجعه نمایند و نیاز به حضور مستقیم در دفاتر پلیس 10+ نمی باشد.

تلفن تماس در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر:

051-35227215-17 داخلی 122،123،108،173

آی دی های پاسخگویی آنلاین در فضای مجازی:
tabaranamoozesh@

@tabaranclassrooms

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان بهمن ماه 1399 در مقطع کارشناسی ارشد

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد  بهمن ماه 1399 در موسسه آموزش عالی تابران در رشته های: 

   
•    آموزش زبان انگلیسی به کمک فناوری
•    زبان و ادبیات انگلیسی
•    مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
•    حسابداری


به آگاهی می رساند ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان از روز سه شنبه 23 دی ماه آغاز خواهد شد که زمان دقیق ثبت نام هر نفر به جهت فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، از طریق پیامک به اطلاع پذیرفته شدگان محترم خواهد رسید. 

لازم به توضیح است پیامک اطلاع رسانی زمان دقیق ثبت نام هر نفر، تا روز یکشنبه 21 دی ماه، ارسال خواهد شد و پذیرفته شدگان می بایست صرفا در زمان تعیین شده در پیامک، جهت ثبت نام نهایی مراجعه نمایند. 

 

مدارک لازم جهت ثبت نام نهایی: 

• اصل‌ مدرك‌ کارشناسی پیوسته تا 30 بهمن ماه 99 و یک برگ کپی از آن (دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته، می بابیست مدرک کاردانی خود را نیز ارائه نمایند)

 

توضیح: در صورت فارغ التحصیلی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی تا پایان بهمن ماه 1399 و آماده نبودن گواهی موقت یا مدرک تحصیلی دیپلم آنان، ثبت نام نهایی با اخذ تعهد ارائه مدرک تحصیلی تا پایان سال1399، انجام خواهد گرفت و در این صورت نیاز به ارائه مدرک مقطع قبلی نمی باشد.


•    ریز نمرات مقطع کارشناسی و یا گواهی موقت که در آن معدل کل ذکر شده باشد. (دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته، می بایست ریزنمرات مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را ارائه نمایند)

• اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن 

• اصل کارت ملی و یک برگ کپی از پشت و رو 

•  3 قطعه عکس 4*3 

• مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان 

 

توضیح: مراحل مربوط به امور معافیت تحصیلی نظام وظیفه دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی در دانشگاه با صدور معرفی نامه به دفتر پلیس 10+ انجام خواهد شد. این گروه از پذیرفته شدگان، ابتدا باید به دانشگاه مراجعه نمایند و نیاز به حضور مستقیم در دفاتر پلیس 10+ نمی باشد. 

تلفن تماس در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر: 

17-35227215-051داخلی 122، 108، 173 و 123 

آی دی های پاسخگویی آنلاین در فضای مجازی: 
@tabaranamoozesh
@tabaranclassrooms
 

رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد

ثبت نام جدید: ندارد

پذیرش بدون آزمون ندارد

کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام رشته های بدون آزمون:  10 تا 14 شهریور

کاردانی فنی حرفه ای

ثبت نام  رشته های بدون آزمون: 10 تا 14 شهریور

کاردانی و کارشناسی پیوسته (سراسری)

ثبت نام  رشته های بدون آزمون:

5 مردادماه تا 14 مهرماه

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

آموزش

زبان انگلیسی

با آزمون

مدیریت بازرگانی

بدون آزمون

مدیریت خانواده

بدون آزمون

فقه و حقوق اسلامی

بدون آزمون

مدیریت امور بانکی

بدون آزمون

مترجمی

زبان انگلیسی

با آزمون

آموزش زبان انگلیسی

بدون آزمون

امور اداری

بدون آزمون

حسابداری

بدون آزمون

مدیریت مالی

بدون آزمون

زبان و ادبیات انگلیسی

با آزمون

مترجمی زبان انگلیسی

بدون آزمون

مربی کودک

بدون آزمون

آموزش زبان انگلیسی

بدون آزمون

مدیریت بازرگانی

بدون آزمون

آموزش زبان انگليسی گرايش آموزش زبان به كمك فناوری

با آزمون

حسابداری

با آزمون

گرافیک

با آزمون

مترجمی زبان انگلیسی

بدون آزمون

مدیریت دولتی

بدون آزمون

مدیریت بازگانی

بازرگانی بین الملل

با آزمون

معماری

با آزمون

حسابداری بازرگانی

با آزمون

زبان و ادبیات انگلیسی

بدون آزمون

گردشگری

بدون آزمون

مدیریت بازرگانی

کارآفرینی

با آزمون

نرم افزار کامپیوتر

با آزمون

نقشه کشی معماری

با آزمون

مهندسی معماری

بدون آزمون

مدیریت کسب و کارهای کوچک

بدون آزمون

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیک

با آزمون

---

---

نرم افزار کامپیوتر

با آزمون

معماری داخلی

بدون آزمون

کاردانی

امور بانکی

بدون آزمون

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

با آزمون

---

---

---

---

روانشناسی

بدون آزمون

---

--

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

با آزمون

---

---

---

---

---

---

---

--

مدیریت منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

با آزمون

---

---

---

---

---

---

---

--

حسابداری

با آزمون

---

---

---

---

---

---

---

--

روانشناسی

با آزمون

---

---

---

---

---

---

---

--

امکانات و تسهیلات

 • ارائه مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با امضای دانشگاه فردوسی مشهد و قابل ترجمه مورد تایید وزارت امور خارجه.

 

 • دارای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  ) -  تنها مؤسسه آموزش عالی غیردولتی کشور که دارای استاندارد مدیریت کیفیت باشد.

 

 • امکان پرداخت اقساطی شهریه و معرفی به بانک جهت برخورداری از وام شهریه برای کل دوران تحصیل

 

 • امکان استفاده از مراسم فرهنگی شاد و متنوع و اردوهای علمی  تفریحی

 

 • امکان معرفی به خوابگاه های مورد تایید خودگردان ویژه دانشجویان غیر بومی


 

تسهیلات و تخفیف شهریه ویژه داوطلبان در مقاطع کاردانی و کارشناسی
 

 1. تحصیل رایگان دانشجویان مستعد (استعدادهای درخشان) جدیدالورود در اولین نیمسال تحصیلی
 2. تخفیف رتبه های برتر علمی(رتبه اول تاسوم) برای هر نیمسال تا سقف 5.000.000 ریال برای هر دانشجو
 3. تحصیل رایگان دانشجویان برتر ورزشی (برندگان جوایز بین المللی وملی) برای یک سال تحصیلی
 4. تخفیف ویژه  دانشجویان برتر مسابقات ورزشی منطقه ای وداخلی تا سقف 5.000.000 ریال برای هر دانشجو
 5. تخفیف  ویژه دانشجویان فعال فرهنگی (براساس آئین نامه شورای فرهنگی) تا سقف2.000.000 ریال در هر نیمسال تحصیلی برای هر دانشجو
 6. تخفیف ویژه دانشجویان نیازمند معرفی شده از سوی سازمانهای امدادرسان معتبر (کمیته امداد،سازمان بهزیستی)، درمقاطع کاردانی وکارشناسی حداکثر 30درصد شهریه ثابت ومتغیر در هرنیمسال تحصیلی
 7. تخفیف ویژه دانشجویان رزمنده وایثارگر ویا فرزند وهمسر ایشان به میزان 10 درصد شهریه ثابت و متغیردر هر نیمسال تحصیلی
 8. تخفیف ویژه تحصیل همزمان 2 نفر از اعضاء یک خانواده در موسسه آموزش عالی تابران،  به میزان 15 درصد شهریه ثابت و متغیر در هر نیمسال تحصیلی
 9. تخفیف ویژه دانشجویان در دو مقطع تحصیلی در موسسه آموزش عالی تابران به میزان 30 درصد شهریه ثابت و متغیر در اولین نیمسال تحصیلی (ویژه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی که دوره کاردانی خود را نیز در مؤسسه آموزش عالی تابران گذرانده باشد.)
 10. تخفیف ویژه کارکنان ادارات ، نهادها و سازمان ها براساس تفاهم نامه منعقد شده به میزان 15 درصد شهریه ثابت ومتغیر. (ویژه سازمان هایی که با موسسه آموزش عالی تابران تفاهم نامه امضا نموده اند)
 11. امکان تقسیط کامل شهریه از آغاز تحصیل در موسسه آموزش عالی تابران
 12. امکان دریافت وام دانشجوئی از محل صندوق رفاه دانشجویان و بانکهای عامل ونیز بازپرداخت پس از فراغت از تحصیل
 13. تخفیف 100 درصدی شهریه ثابت ومتغیر برای یک نیمسال تحصیلی ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی تابران  که در دوران تحصیل ازدواج می کنند مشروط بر آنکه زوج وزوجه همزمان دانشجوی تابران باشند. 

نحوه ثبت نام و مدارک

ثبت‌نام و انتخاب رشته کارشناسی تا 14 مهر ماه به صورت اینترنتی از سایت سازمان سنجش (http://sanjesh.org ) می باشد.

ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی فنی و حرفه ای ۱۰ الی ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹

***********************************

پس از اعلام نتایچ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (بدون كنكور) مقطع كارشناسی و كاردانی، پذیرفته شدگان در موسسه آموزش عالی تابران می توانند از تاریخ اعلام شده توسط سازمان سنجش، با ارائه مدارك ذیل جهت ثبت نام به این دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس: قاسم آباد- شریعتی 60 موسسه آموزش عالی تابران طبقه اول

لیست مدارك لازم جهت ثبت نام دانشگاه (كارشناسی پیوسته بدون آزمون)

 • اصل‌ شناسنامه و كارت ملی‌ و دو سری كپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن
 • شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌  (پشت نویسی) تهیه‌ شده‌ در سال ‌جاری‌
 • گواهی موقت یا اصل‌‌ مدرك دیپلم به همراه دو سری كپی
 • گواهی موقت یا اصل مدرك پیش دانشگاهی و دو سری كپی(برای فارغ التحصیلان نظام سالی/ ترمی واحدی)
 • اصل و كپی كارت پایان خدمت یا معافیت دائم ویژه براداران (امور دریافت معافیت تحصیلی برای سایر افراد، توسط دانشگاه درهنگام ثبت نام انجام خواهد گرفت)
 • رسید پستی تاییدیه تحصیلی دیپلم (از طریق دفتر پستی مستقر در محل دانشگاه و در هنگام ثبت نام)

 

الف-مدارک لازم جهت‌ ثبت نام از پذیرفته‌شدگان‌ نهایــی‌ دوره‌های‌ کارشناسی ناپیوسته(کاردانی به کارشناسی) سال‌ 1399

1-گواهی موقت یا اصل‌‌ مدرك ‌‌فوق دیپلم به همراه دو سری کپی.

2- اصل‌ شناسنامه و کارت ملی‌ و دو برگ‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

3- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌  (پشت نویسی) تهیه‌ شده‌ در سال ‌جاری‌.

4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید. (ویژه برادران)

ب-مدارک لازم جهت‌ ثبت نام از پذیرفته‌شدگان‌ نهایــی‌ دوره‌های‌ كاردانـی‌ پیوسته سال‌ 1399

1-اصل‌‌ مدرك ‌‌دیپلم یاگواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌  در یكی‌ از شاخه‌های‌ كاردانش‌ یا فنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن كلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزی و كارآموزی حداكثر تا پایان‌ شهریورماه‌ 1399

2- اصل‌ شناسنامه و کارت ملی‌ و دو برگ‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

3- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌  (پشت نویسی) تهیه‌ شده‌ در سال ‌جاری‌.

 4- تاییدیه تحصیلی دیپلم  

5- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركی‌ را كه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را مشخص‌ كند، ارائه‌ نمایند

ج-مدارك‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌ از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1399

 1. اصل‌ و یك برگ‌ تصویر مدرك‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و یا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد‌.

تبصره ‌1- پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ كارشناسی‌ (لیسانس‌) را ارائه‌ نمایند.

تبصره 2- آن دسته از پذیرفته‌شدگانی كه در زمان اعلام نتایج اولیه و تكمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاریخ 31/06/99 فارغ‌التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی را از موسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی دوره كارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.

تبصره 4- پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ دارای مدرك تحصیلی معادل می‌باشند لازم است واجد شرایط مفاد «آیین‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/04/15 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ كه طی بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به كلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده، باشند.

تبصره 5: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی، كلیه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان كه طی سال‌های 1377 تا 1381 به دوره‌های مذكور راه یافته‌اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 94/05/28 برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می‌شوند.

 1. 2. اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملی و دو سری‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
 2. شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌
 3. مدركی‌ كه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را مشخص نماید. (برای‌ برادران‌)
 4. حكم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ كتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ كارمندان‌ دولت.

شهریه تحصیلی

شهریه هر ترم با توجه به تعداد واحد درسی انتخابی متغییر خواهد بود

 

 • شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های علوم پایه و انسانی

بین 14.500.000 ریال تا  18.500.000 ریال

 

 • شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های مهندسی

16.000.000 ریال تا 20.000.000 ریال

 

 • شهریه مقطع کارشناسی ارشد

 با توجه به لزوم اخذ واحد پایان نامه، شهریه تحصیلی در رشته های مختلف متفاوت است جهت اطلاع از شهریه دقیق با واحد امور مالی تماس حاصل فرمایید.

 

از دانشجویان در هر نیم سال تحصیلی شهریه ثابت و متغییر دریافت می شود.

 

شهریه ثابت در طول تحصیل بدون افزایش و شهریه متغییر در هرسال با توجه به بخشنامه های وزارتی و مصوبات هیات امنا، تغییر خواهد کرد.

 

شماره تماس امور مالی :

35227215-7

  داخلی 128 و 110

بازگشت
ارتباط با ما

آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:
35227215 - 051
35227216 - 051
35227217 - 051
35227219 - 051

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir
اینستاگرام: tabaran.ac
تلگرام: tabaran_ac
آپارات: tabaran.ac.ir