ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

راهنمای افزایش اعتبار و استفاده اتوماسیون تغذیه

جهت دریاف فیلم های آموزشی کلیک نمائید

جهت ورود به پرتال دانشجویی ، کتابخانه و یا اتوماسیون تغذیه سرور خود را مشخص نمائید.

توجه داشته باشید جهت استفاده از خدمات پرتال میتوانید از هر دو سرور استفاده نمائید .

نکته : جهت واریز مبلغ (پرداخت الکترونیکی ) از طریق اینترنت فقط از سرور یک استفاده نمائید.

***************************

اطلاعیه مهم آموزش

قابل توجه دانشجويان محترم رشته هاي غير از حسابداري

دانشجويان محترم رشته هاي غير از حسابداري بدليل تشكيل كلاس هاي رشته گروه حسابداري در ساختمان شماره 2 (واقع در بلوار وكيل آباد ) مجاز به انتخاب دروس گروه معارف ، فارسي عمومي ،رياضي پيش و زبان پيش كه براي دانشجويان گروه حسابداري ارائه شده است ،نمي باشند در صورت مشاهده انتخاب دروس مذكور از تائيديه انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد .

 

سرور 1

پرتال دانشجویی

(پرداخت الکترونیکی )

اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68

 

سرور 2

 

 

پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68
سه شنبه, 08 مهر 1393

اوقات شرعی