ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

راهنمای افزایش اعتبار و استفاده اتوماسیون تغذیه

جهت دریاف فیلم های آموزشی کلیک نمائید

جهت ورود به پرتال دانشجویی ، کتابخانه و یا اتوماسیون تغذیه سرور خود را مشخص نمائید.

توجه داشته باشید جهت استفاده از خدمات پرتال میتوانید از هر دو سرور استفاده نمائید .

نکته : جهت واریز مبلغ (پرداخت الکترونیکی ) از طریق اینترنت فقط از سرور یک استفاده نمائید.

 

سرور 1

پرتال دانشجویی

(پرداخت الکترونیکی )

اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68

 

سرور 2

 

 

پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68
شنبه, 08 شهریور 1393

اوقات شرعی