فقدان اسفناک عالم مجاهد حضرت آیت‌الله مهدوی کنی (رحمة الله علیه) موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

فرم‌ها

تماس با ما

تلفن: 7-35227215-051
نمابر: 35227223-051
پست الکترونيک:

info@tabaran.ac.ir

شماره پیامک :10005115227215