بیست و پنجم فروردین بزرگداشت عطار نیشابوری شاعر بزرگ ایران زمین است؛ عارف بنامی که هفت وادی عشق را با تلاش فراوان پشت سر نهاد تا راه حق را به مردم روزگار خویش نشان دهد و آنان را با سعادت حقیقی آشنا سازد.

 

تماس با ما

تلفن: 7-35227215-051
نمابر: 35227223-051
پست الکترونيک:

info@tabaran.ac.ir

شماره پیامک :10005115227215