جلسه دفاعيه
خانم اكرم باقري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني -بازاريابي با عنوان”بررسي رابطه بين مديريت هويت برند خدمات و وفاداري به برند با توجه به نقش تعديلگري بازاريابي رابطه مند“
روز پنجشنبه مورخ    1396/11/26
ساعت 15:30
محل برگزاری: ساختمان تحصيلات تكميلي و دوره هاي كوتاه مدت

 

خانم نيلوفر داودي راد دانشجوي كارشناسي ارشد زبان انگليسي/ آموزش با عنوان”On the relationship between English Literature Students’ Literary Competence and their Sub-skills of Reading Comprehension: A Case Study Khorasan Razavi“

يكشنبه مورخ    1396/11/29
ساعت 16

محل برگزاری: اتاق شورا

خانم فاطمه زاهدي مايوان دانشجوي كارشناسي ارشد زبان انگليسي- آموزش با عنوان”On the relationship between Advanced Iranian EFL learners’ Frequency of Communication Strategies use and their Social Problem-Solving in Private Institutes“

يكشنبه مورخ    1396/11/29
ساعت 11

محل برگزاری: اتاق شورا

خانم زهره قلعه قافي دانشجوي كارشناسي ارشد زبان انگليسي/ آموزش با عنوان”A Study of Beliefs and Practices of Iranian EFL Male and Female Teachers regarding Pronounciation“

شنبه مورخ    1396/11/28
ساعت 10:30

محل برگزاری: اتاق شورا

جلسه دفاعيه آقاي مهدي مژده دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي با عنوان

”شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت شغلي ( مورد مطالعه: كاركنان سازمان اتوبوسراني مشهد”در روز دوشنبه مورخ 1396/11/30 ساعت 9:30 كه در اتاق شورا برگزار مي گردد

جلسه دفاعيه خانم صديقه صحرائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل با عنوان

”بررسي تاثير كيفيت ادراك شده، تصوير شركت و هزينه جابجائي مشتريان بر ارزش ويژه مشتري”در روز دوشنبه مورخ 1396/11/30 ساعت 11/5 كه در اتاق شورا برگزار مي گردد

 

جلسه دفاعيه خانم مرواريد منصوري دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي با عنوان

”بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر فعاليت بخش روابط عمومي ( مورد مطالعه: شعب بانك دي مشهد)”در روز دوشنبه مورخ 1396/11/30 ساعت 10/5 كه در اتاق شورا برگزار مي گردد

جلسه دفاعيه خانم فريبا بازدار دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل با عنوان

 فارسي: بررسي تاثير هوش سازماني بر هوش بازاريابي با نقش ميانجي گري مديريت دانش ( مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاد مشهد)

English: On the effect of Organizational Intelligence on Marketing Intelligence regarding to the mediating Role of Knowledge Management ( A Case Study: Mehr-e-Eghtesad Banks of Mashhad)

 

بازگشت
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی

ساختمان مرکزی:

خراسان رضوی، مشهد مقدس، قاسم آباد، شریعتی 60

شماره تماس:

35227215 - 051


مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت

مرکز تحصیلات تکمیلی و آموزش های کوتاه مدت:

بلوار وکیل اباد، بین وکیل اباد 49 و پل صیاد شیرازی

شماره تماس:

38682227 - 051


شماره نمابر: 35227223 - 051

سامانه پیامکی: 10005135227215

پست الکترونیکی: info@tabaran.ac.ir

شبکه های اجتماعی:

موسسه آموزش عالی تابران

نماد اعتماد الکترونیکی
Powered by Jebeer