هیات موسس

هیات موسس

20 مرداد 1395

اعضاي هيات موسس 7 نفر مي باشند كه عبارتند از :


1- آقاي دکتر خلیل مطلب زاده رئيس هيات موسس (دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی )

2- آقاي دكتر بهرام طوسی ( دكتري تخصصی آموزش زبان انگلیسی)

3- جناب حجت الاسلام مهدی اخباری ( کارشناس معارف اسلامی)

4- آقاي دكتر ضرغام قبانچی (دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی)

5- آقاي سید محمد علی ضمیری (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی)

6- خانم حسنی حسینی (کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی)

7- خانم زهرا شادان عظیمی (کارشناس هنر)


قسمتي از وظايف هيات موسس :


فراهم كردن مقدمات و امكانات لازم اعم از فضاي كالبدي، تجهيزات و اعضاي هيات علمي براي شروع و ادامه فعاليت موسسه و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي، پژوهشی و فرهنگي موسسه براي تحقيق اهداف مذكور در اساسنامه.

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم