هیات موسس

هیات موسس

20 مرداد 1395

اعضاي هيات موسس 7 نفر مي باشند كه عبارتند از :

  1. دکتر خليل مطلّب زاده (رئيس هيات مؤسس)
  2. آقاي سيد محمد علي ضميري (دبير هيات مؤسس)
  3. دکتر ضرغام قبانچي (عضو هيات مؤسس)
  4. دکتر بهرام طوسي (عضو هيات مؤسس)
  5. حجت الاسلام والمسلمین مهدي اخباري (عضو روحاني هيات مؤسس)
  6. خانم حسني حسيني (عضو هيات مؤسس)
  7. خانم زهرا شادان عظيمي (عضو هيات مؤسس)
  8. آقاي عبد الرضا قربان صباغ (مشاور هيات مؤسس)

قسمتي از وظايف هيات موسس :

 

فراهم كردن مقدمات و امكانات لازم اعم از فضاي كالبدي، تجهيزات و اعضاي هيات علمي براي شروع و ادامه فعاليت موسسه و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي، پژوهشی و فرهنگي موسسه براي تحقيق اهداف مذكور در اساسنامه.

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم