هیات امنا

هيات امنا

20 مرداد 1395

اعضاي هيات امنا 8 نفر مي باشندكه عبارتند از :

  1. دكتر غلامحسين رونقي (نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري)
  2. آقاي رضا سعيدي (نماينده استانداري خراسان رضوي)
  3. دكتر ضرغام قبانچي (رئيس هيات امنا)
  4. دكتر خليل مطلب زاده (دبير هيات امنا)
  5. حجت الاسلام والمسلمين مهدي اخباري (روحاني عضو هيات امنا)
  6. دكتر محمد داودي (عضو هيات امنا)
  7. دكتر عبدالحميد رضايي ركن آبادي (عضو هيات امنا)
  8. دكتر محمود رضايي ركن آبادي (عضو هيات امنا)


قسمتي از وظايف هيات امنا : 


- پيشنهاد رئيس موسسه به وزير علوم، تحقيقات و فناوري
- تصويبسازمان و تشكيلات موسسه وآئين نامههاي لازم بنا به پيشنهاد رئيس موسسه
- بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي موسسه و پيشنهاد طرحهاي توسعه موسسه به هيات موسس -تصویب نمودار سازمانی موسسه

- تصويب مقررات استخدامي موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ظوابط و مقررات مربوطه

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم