معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

20 مرداد 1395

جناب آقای دکتر ضرغام قبانچی

 

اهم وظایف 

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم