مدیر و کارشناسان حوزه اداری و مالی

مدیر و کارشناسان حوزه اداری و مالی

26 شهریور 1395

نام و نام خانوادگی:ملیحه رضایی

سمت:کارشناس مسئول حسابداری مالی

داخلی 110

    

نام و نام خانوادگی:عبدالرضا قربان صباغ

سمت:مدیر اداری و مالی

داخلی 126

نام و نام خانوادگی:مهدی ثابتی

سمت:حسابداری دانشجویی 

داخلی 125

 

نام و نام خانوادگی:مرجان شیخ

سمت:کارشناس مسئول حسابداری دانشجویی

داخلی 110

نام و نام خانوادگی:سید مجید قاضوی

سمت:مسئول امور داخلی و پشتیبانی

داخلی 115

 

نام و نام خانوادگی:رمضانعلی واله

سمت:کارگزین

داخلی 101

نام و نام خانوادگی:سید محمد تقی ابراهیمی

سمت:کارشناس سرپرست واحد خدمات

داخلی 133

 

نام و نام خانوادگی:خلیل پاکدل

سمت:انباردار و کارپرداز

داخلی 143

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم