مدیر و کارشناسان حوزه آموزشی

مدیر و کارشناسان حوزه آموزشی

6شهریور 95

نام و نام خانوادگی:آزاده وحیدی فر

سمت:کارشناس مسئول امور دانش آموختگان

داخلی 106

    

نام و نام خانوادگی :دکتر حمید کارگزاری

سمت:مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

داخلی 105

نام و نام خانوادگی:تکتم دانائی زاده

سمت:کارشناس  امور دانش آموختگان

کارشناس امور آموزشی گروه معارف اسلامی 

داخلی 108

 

نام و نام خانوادگی:آروین توکلی اکبر زاده

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه کامپیوتر و زبان  انگلیسی

تلفن 123

نام و نام خانوادگی:ملیحه جلالی خواه

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه مدیریت

داخلی 107

 

نام و نام خانوادگی:امیر منظم وطن دوست

سمت:کارشناس امور کلاس ها مرکز تحصیلات تکمیلی

داخلی 38682227

نام و نام خانوادگی:سید مجتبی طباطبایی

سمت:کارشناس امور کلاس ها

داخلی 122

 

نام و نام خانوادگی: خانم مینا ربیعی فر

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه حسابداری و معماری

داخلی 173

 

 

     

 

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم