مدیر و کارشناسان حوزه آموزشی

مدیر و کارشناسان حوزه آموزشی

6شهریور 95

نام و نام خانوادگی:هاشم حصار کوشکی

سمت:کارشناس مسئول امور دانش آموختگان

داخلی 106

    

نام و نام خانوادگی:آزاده وحیدی فر

سمت:مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

داخلی 105

نام و نام خانوادگی:تکتم دانائی زاده

سمت:کارشناس  امور دانش آموختگان

کارشناس امور آموزشی گروه معارف اسلامی 

داخلی 108

 

نام و نام خانوادگی:آروین توکلی اکبر زاده

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه حسابداری

تلفن 38682227

نام و نام خانوادگی:ملیحه جلالی خواه

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه مدیریت

داخلی 107

 

نام و نام خانوادگی:امیر منظم وطن دوست

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه کامپیوتر ومعماری

داخلی 129

نام و نام خانوادگی:سید مجتبی طباطبایی

سمت:کارشناس امور کلاس ها

داخلی 122

 

نام و نام خانوادگی:مجتبی رضاپور

سمت:کارشناس امور آموزشی گروه زبان انگلیسی

داخلی 123

 

 

 

نام و نام خانوادگی:جعفر عباسپور

سمت:کارشناس آموزش ساختمان شماره2

تلفن 38682227

 

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم