شهریه

جداول شهريه نيمسال اول 96-95

19شهریور 1395

کاردانی پیوسته

کاردانی نا پیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی نا پیوسته

کارشناسی ارشد

تخفیفات مصوب شهریه

11شهریور 95

تخفیفات مصوب شهریه

جدول شهريه مقطع كارشناسي ارشد ورودي هاي 1395

8شهریور 95

شهریه

20 مرداد 1395

به استناد نامه شماره 35426/2/22 تاريخ 26/2/1395 مدير كل محترم دفتر گسترش آموزش عالي و نامه شماره 57145/15 تاريخ 24/3/1395 مشاور محترم وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و مميزه مركزي مبني تصويب ميزان افزايش شهريه در هيات امناي دانشگاه ميزان افزايش شهريه سال تحصيلي 95-1396 به شرح زير اعلام ميگردد.


شهريه متغير و ثابت سال تحصيلي 96-1395 ، در مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي به ميزان 10% (ده درصدو در مقطع كارشناسي ارشد 15% (پانزده درصد)، نسبت به شهريه سال گذشته تحصيلي همان مقطع، براي دانشجويان جديد الورود، افزايش مي يابد.


در اين راستا مقرر گرديد براي دانشجويان ورودي سنوات قبل، صرفا شهريه متغير به ميزان فوق افزايش يابد و شهريه ثابت براي اين دانشجويان، بدون تغيير باقي خواهد ماند.


مشاهده جدول شهریه ورودی 95

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم