سیستم تغذیه

اتوماسيون تغذيه نيمسال اول سال تحصيلي 97- 1396

25 شهریور ماه 1396

سیستم تغذیه مؤسسه آموزش عالي تابران از تاريخ 10 مهر ماه 96 الي 14 دی ماه 1396  فعال می باشد

لینک ورود به پرتال تغذیه

دریافت برنامه غذایی

 

 

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم