جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –هدی آریان منش

25 شهریور ماه 1396

عنوان:

On the Effect of Poster-Making Technique and Visual imagery on Iranian Female Upper-Intermediate EFL Learners' Listening Comprehension Ability

ارائه دهنده: هدی آریان منش

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر خلیل مطلب زاده

زمان: سه شنبه 1396/06/28 ساعت 13 بعد از ظهر

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم