جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد – خانم الناز شیرزاد مقدم (1396/04/18)

14 تیر96

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Learner's Multiple Intelligences and their Self-Actualization: A Case Study of Razavi Khorasan Province

ارائه دهنده: الناز شیرزاد مقدم

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: یکشنبه 1396/04/18 ساعت 9 صبح

مکان: ساختمان مرکزی اتاق شورا


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم