اطلاع رسانی همایشها و کنفرانس های داخلی و خارجی

30 خرداد 96

International Conference on English Studies & Women Empowerment – 2017

http://eswe2017.wixsite.com/conference

7th International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2017)

http://www.iclll.org/cfp.html

LANGUAGE LEARNING AND TEACHING '17 / II. International Conference on Education and Language

http://www.dakamconferences.org/language-learning
https://www.dakamconferences.org/litcri
https://www.dakamconferences.org/languageandetymology

   کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد و توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه

http://icmet.ir/fa/

 دومین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت

 http://ncpb2.ir/index.php  


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم