جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد –محمد احمدی (1395/11/28)

26 بهمن 1395

عنوان:

On the Relationship between Iranian EFL Teachers' Personality Type and Their Students' Level of Engagement and Willingness to Communicate; A Case of Mashhad

 ارائه دهنده: محمد احمدی

استاد راهنما: دکتر ضرغام قبانچی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا کارگذاری

زمان: پنجشنبه 1395/11/28 ساعت 14بعداز ظهر

مکان: ساختمان مرکزی – اتاق شورا 


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم