خط مشی

ویژگی های موسسه آموزش عالی تابران

11شهریور 95

خط مشی مؤسسه آموزش عالی تابران عبارتند از:

1- اعتلاي سطح فرهنگ، آموزش و پژوهش كشور از طريق تربيت نيروهاي متعهد و متخصص

2-فراهم آوردن زمينه مناسب براي استفاده بيشتر و بهتر از وجود مدرسان و استادان جامعه اسلامي

3- کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان خراسان رضوی

4-بكارگيري امكانات و توان بالقوه جامعه در جهت گسترش آموزش عالي

5-ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش كشور

6-كمك به بهبود كمي وكيفي آموزش عالي در مقاطع مختلف تحصيلي
تشریح چشم انداز 20 ساله موسسه آموزش عالی

·افزایش تعداد انشجویان به 5000 دانشجو تا سال 1395

·افزایش رشته های تحصیلی دایر و تعداد دانشکده ها به 50 رشته و 5 دانشکده تا سال 1400

·دایر نمودن حداقل 3 رشته تحصیلی در مقطع دکتری تا سال 1405

·دایر نمودن حداقل 6 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تا سال 1405

·افزایش تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت به 150 و کارکنان به 100 نفر در سال 1405

·تبدیل نام موسسه به دانشگاه غیر انتفاعی تا سال 1400

·افزایش سطح کیفی موسسه و کسب رتبه برتر علمی و پژوهشی در بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان تا سال 1400

·افزایش سطح کیفی موسسه و کسب یکی از 10 رتبه برتر علمی و پژوهشی در بین دانشگاههای غیر انتفاعی کشور تا سال 1410

·نهادینه نمودن فرهنگ اسلامی و گسترش پوشش و حجاب وعفاف در دانشگاه تا سال 1410

·ایجاد موسسات،شرکتها و اتحادیه های (شرکتهای دانش بنیان) وابسته به دانشگاه جهت افزایش درآمد و سودآوری تا سال 1410

·افزایش فضای کالبدی و فیزیکی موسسه به حدود 4 هکتار تا سال 1410 و انتقال دانشگاه به محیطی غیر مسکونی جهت رفاه حال شهروندان و رفع ایجاد مزاحمت برای ساکنین منطقه

·جذب دانشجویان خارجی و تبادل علمی و پژوهشی با کشورهای منطقه و جهان

·برگزارس سالانه همایشها، سمینارها و چاپ کتاب و مقالات علمی و پژوهشی و کسب رتبه برتر در این زمینه در بین دانشگاههای غیر انتفاعی استان تا سال 1410
در این راستا خط مشی این موسسه آموزش عالی نیز به شرح ذیل تدوین گردیده است

·اعتلاي سطح فرهنگ، آموزش و پژوهش کشور از طريق تربيت نيروهاي متعهد و متخصص

·ايجاد زمينه مناسب براي مشارکت همه جانبه آحاد مردم در گسترش و اعتلاي فرهنگ، دانش و پژوهش ميهن اسلامي

·تلاش در جهت اعتلاي فرهنگ اسلامي از طريق تربيت نيروهاي متعهد و متخصص

·کمک به بهبود کمي و کيفي آموزش عالي در سطح استان خراسان رضوي

·افزايش توان علمي و پژوهشي موسسه از طريق جذب اعضاي هيات علمي متعهد و متخصص

·افزايش سطح علمي کارکنان و استادان از طريق برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي درون سازماني و برون سازماني

·تلاش در جهت بهبود مستمر امور و فرايندهاي سازماني

·تلاش در جهت افزايش رضايت دانشجويان و ارباب رجوع

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم