اولویت های پژوهشی

اولويتهاي پژوهشي موسسه آموزش عالي تابران در سال تحصيلي 97-1396

29 آبان ماه 1396

- شناسايي شيوه هاي تقويت جايگاه برند و تصوير موسسه.

- شناسايي عوامل موثر بر انتخاب موسسه در مقاطع تحصيلات تكميلي.

- بررسي دلايل جابجايي دانشجويان دانشجويان به ساير موسسات و دانشگاهها.

- طراحي مدل كسب و كار جهت دورهاي آموزشي كوتاه مدت.

- آسيب شناسي دلايل كاهش دانشجويان در برخي رشته هاي تحصيلي.

- طراحي نظام تشويق و ارتقاي شغلي كاركنان و تجزيه و تحليل مشاغل دانشگاهي.

- شناسايي عوامل تقويت كننده فرهنگ سازماني در راستاي مشاركت گروهي.

- طراحي مكانيسم گسترش، توسعه و تنوع بخشي خدمات آموزشي.​

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم