اطلاع رسانی کلاس ها

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

6 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس اصول سرپرستی خانم مینایی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 10 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی خانم مینایی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد

6 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم درس مدیریت رفتار سازمانی خانم مینایی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم بررسی کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سالن اجتماعات ب

4 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم  بررسی کتب دوره راهنمایی  خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سالن اجتماعات برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

4 اردیبهشت 96

جبرانی درس کتب دوره راهنمایی خانم دکتر کاظمی روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های آقای مصطفوی امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

4 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های آقای مصطفوی امروز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

تمامی کلاس های خانم دکتر پازیان روز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

3 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم دکتر پازیان روز شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی فارسی عمومی خانم وحیدی فر روز دوشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه راس ساعت 14:30برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی فارسی عمومی خانم وحیدی فر روز دوشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه  راس ساعت 14:30برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

کلیه کلاس های آقای خیرخواه امروز یکشنبه 3 اردیبهشت برگزار نخواهد گردید

3 اردیبهشت 96

کلیه کلاس های آقای خیرخواه  امروز یکشنبه 3 اردیبهشت برگزار نخواهد گردید

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار خواهد شد.

3 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 14 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی کلیات اقتصاد (خرد و کلان) رشته مدیریت خانواده با خانم خوبخواهی فردا یکشنبه 3 اردیبهشت

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی  کلیات اقتصاد (خرد و کلان) رشته مدیریت خانواده  با خانم خوبخواهی فردا یکشنبه 3 اردیبهشت ساعت 12 تشکیل نخواهد شد.

امتحان میان ترم ریاضیات و کاربرد 1 (خانم رضایی زاده) یکشنبه هفته آینده 10 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزا

2 اردیبهشت 96

امتحان میان ترم ریاضیات و کاربرد 1 (خانم رضایی زاده) یکشنبه هفته آینده 10 اردیبهشت ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

تمامی کلاس های خام مهندس بی مکر روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

2 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خام مهندس بی مکر روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز شنبه 2 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی تحلیل فضای شهری خانم مهندس غلامی امروز شنبه 2 اردیبهشت ماه ساعت 18 برگزار خواهد شد.

کلاس جبرانی زبان خارجی خانم مداح شورچه امروز 2 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

2 اردیبهشت 96

کلاس جبرانی زبان خارجی خانم مداح شورچه امروز 2 اردیبهشت ماه ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس اصول تغذیه کودکان خانم گازرانی امروز شنبه 2 اردیبهشت ساعت 12

2 اردیبهشت 96

کلاس اصول تغذیه کودکان خانم گازرانی امروز شنبه 2 اردیبهشت ساعت 12 برگزار نخواهد شد.

کلاس هندسه ترسیمی خانم پیروی نسب فردا 3 اردیبهشت ساعت 14برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز 5 شنبه 7 ار

2 اردیبهشت 96

کلاس هندسه ترسیمی خانم پیروی نسب فردا 3 اردیبهشت ساعت 14برگزار نخواهد شد و جبرانی آن روز 5 شنبه 7 اردیبهشت ساعت 16 تشکیل می شود.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم مهندس گشایشی شنبه و یکشنبه 2و3اردیبهشت ماه

2 اردیبهشت 96

تمامی کلاس های خانم مهندس گشایشی شنبه و یکشنبه 2و3اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه

29 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس زبان تخصصی ساعت 12 و مدیریت رفتار مصرف کننده ساعت 14 خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30

29 فروردین 96

کلاس زبان تخصصی ساعت 12 و مدیریت رفتار مصرف کننده ساعت 14 خانم دکتر طبسی فردا چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم مینایی روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه

28 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم مینایی روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس مدیریت رفتار سازمانی خانم رزاززاده طوسی امروز دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

28 فروردین 96

کلاس مدیریت رفتار سازمانی خانم رزاززاده طوسی امروز دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز پنج شنبه 31 فروردین ماه ساعت 10 -8 و 12-10 برگزار خواهد

28 فروردین 96

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم جاودان مهر روز پنج شنبه 31 فروردین ماه ساعت 10 -8 و 12-10 برگزار خواهد شد.

کلاس کارآفرینی و پروژه آقای اسماعیلی از هفته نهم روز های سه شنبه ساعت 18 در محل ساختمان وکیل آباد بر

27 فروردین 96

کلاس کارآفرینی و پروژه آقای اسماعیلی از هفته نهم روز های سه شنبه ساعت 18 در محل ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای مهندس سروش مطلب زاده روز دوشنبه 28 فروردین ماه ساعت 16 برگز

27 فروردین 96

جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای مهندس سروش مطلب زاده روز دوشنبه 28 فروردین ماه ساعت 16 برگزار خواهد شد.

شروع کلاس کارگاه هنر دستی 3 خانم ارباب روز سه شنبه 29 فروردین ساعت 16 می باشد.

27 فروردین 96

شروع کلاس کارگاه هنر دستی 3 خانم ارباب روز سه شنبه 29 فروردین ساعت 16 می باشد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم جمیله سادات حسینیان (ریاضیات)،هفته نهم از 26 تا31 فروردین ماه

27 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم جمیله سادات حسینیان (ریاضیات)،هفته نهم از 26 تا31 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم شکری فردا یکشنبه 27 فروردین ماه

26 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم شکری فردا یکشنبه 27 فروردین ماه برگزار نمی شود.

امتحان میان ترم درس تاریخ اسلامی آقای صداقت پور روز شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 8برگزار خواهد شد.

26 فروردین 96

امتحان میان ترم درس تاریخ اسلامی آقای صداقت پور روز شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 8برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل کلاس ترسیم فنی خانم قوی فکر تا مورخ 7 اردیبهشت ماه

26 فروردین 96

کلاس ترسیم فنی خانم قوی فکر تا مورخ 7 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس آمار و کاربرد خانم غنایی امروز شنبه 26 فروردین ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

26 فروردین 96

جبرانی درس آمار و کاربرد خانم غنایی امروز شنبه 26 فروردین ماه ساعت 12 برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های آقای دکتر فلاح روز شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 فروردین ماه

26 فروردین 96

تمامی کلاس های آقای دکتر فلاح روز شنبه و یکشنبه مورخ 26 و 27 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ریاضی عمومی آقای مهذب روز چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

24 فروردین 96

جبرانی درس ریاضی عمومی آقای مهذب روز چهارشنبه 30 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم صنعتی پور روز پنج شنبه 24 فروردین ماه.

23 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم صنعتی پور روز پنج شنبه 24 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاسهای خانم غفوری روز چهارشنبه 23 فروردین ماه

21 فروردین 96

تمامی کلاسهای خانم غفوری روز چهارشنبه 23 فروردین ماه برگزار نخواهد گردید .

عدم تشکیل کلاس ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2 خانم جلالی روز دوشنبه 21 فروردین ماه

21 فروردین 96

کلاس ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2 خانم جلالی روز دوشنبه 21 فروردین ماه  برگزار نخواهد شد.

عدم تشکیل کلاس در آمدی بر ادبیات 2 آقای دکتر ارغیانی روز چهارشنبه 23 فروردین ماه د

20 فروردین 96

کلاس در آمدی بر ادبیات 2 آقای دکتر ارغیانی روز چهارشنبه 23 فروردین ماه ساعت 8 برگزار نخواهد شد

کلاس آمار حیاتی خانم منصوری از ساعت 10-8و 12-10 روز یکشنبه به ساعت 16-14 روز یکشنبه انتقال پیدا کرد.

20 فروردین 96

کلاس آمار حیاتی خانم منصوری از ساعت 10-8و 12-10 روز یکشنبه به ساعت 16-14 روز یکشنبه انتقال پیدا کرد.

عدم تشکیل تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی روز دوشنبه وچهارشنبه21 و 23 فروردین ماه

20 فروردین 96

تمامی کلاس های خانم دکتر حسینی روز دوشنبه وچهارشنبه21 و 23 فروردین ماه برگزار نخواهد شد.

كلاس زبان عمومي خانم اسفندیاری از يكشنبه هفته هاي فرد به يكشنبه هر هفته ساعت 16و به تعداد 8 جلسه تغ

20 فروردین 96

كلاس زبان عمومي خانم اسفندیاری از يكشنبه هفته هاي فرد به يكشنبه هر هفته  ساعت 16و به تعداد 8 جلسه تغيير داده شد .

عدم تشکیل کلاس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد

20 فروردین 96

کلاس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی روز یکشنبه 20 فروردین ماه در محل ساختمان شماره 2(وکیل آباد) برگزار نخواهد گردید .

عدم تشکیل کلاس ترجمه متون آقای دکتر یوسفی روز یکشنبه 20فروردین ماه

20 فروردین 96

کلاس ترجمه متون آقای دکتر یوسفی روز یکشنبه 20فروردین ماه ساعت 10 برگزار نخواهد شد.

جبرانی درس ادبیات فارسی 2 آقای دکتر سازگار یکشنبه 20 فروردین ماه

19 فروردین 96

جبرانی درس ادبیات فارسی 2  آقای دکتر سازگار یکشنبه 20 فروردین ماه ساعت 8 برگزار خواهد شد.

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر آقای یوسف زاده روز چهارشنبه 23 فروردین ماه

19 فروردین 96

جبرانی درس کاربرد کامپیوتر آقای یوسف زاده روز چهارشنبه 23 فروردین ماه ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.

عدم تشکیل تمامی کلاسهای آقای دکتر فلاح در هفته هشتم آموزش

19 فروردین 96

تمامی کلاسهای آقای دکتر فلاح در هفته هشتم  آموزش برگزار نخواهد گردید

عدم تشکیل کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه

7 بهمن 1395

کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد شد وجبرانی آن روز سه شنبه 10 اسفند ماه  ساعت 14برگزار می شود

عدم تشکیل کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه

5 اسفند 1395

تمامی کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در روز 26 بهمن

26 بهمن 1395

با سلام کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در  روز سه شنبه مورخه  26 بهمن  تشکیل نمی گردد.

کلاس طراحی فنی خانم مهربان

25 بهمن 1395

کلاس طراحی فنی خانم مهربان دوشنبه هرهفته ساعت 16-12 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری

25 بهمن 1395

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری ،کلاس ریاضی عمومی 1،خانم حسینیان روز های دوشنبه ساعت 16-14 هفته های فرد و18-16 هر هفته  برگزار می شود.

کلاس جبرانی میانه 2- آقای یوسفی در ساختمان شماره 2-بلوار وکیل آباد

12 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 2 آقای یوسفی در روز سه شنبه 14 دی ساعت 20-16 در ساختمان شماره2- بلوار وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز شنبه11 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی میانه1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 3- آقای صدر (ساختمان وکیل آباد)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای صدر در روز چهارشنبه15 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابرسی 2- آقای خیرخواه (ساختمان مرکزی)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس حسابرسی 2 آقای خیر خواه در روز پنج شنبه 9 دی ساعت 18-16 در ساختمان مرکزی برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز دوشنبه6 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاری در روز چهارشنبه 8 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی پیشرفته 2 آقای منوچهری(ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 8 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز دوشنبه6 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 7 دی ساعت 16-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه در روز چهار شنبه 8 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی

3 دیماه 1395

باسلام کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی ماه ساعت10-8 اندیشه1 و ساعت 12-10 اندیشه2 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس در روز سه شنبه 14 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری در روز یکشنبه 5 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای مهدوی افشار-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 3 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 20-16در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2آقای موسوی-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 14-8 در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی خانم غفوری-(ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی ، خانم غفوری در روز  چهارشنبه 1 دیماه ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی در روز چهارشنبه 1 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 19-13:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی شرکتهای 1 آقای نظامی-(ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی حسابداری شرکتهای 1 در روز سه شنبه23 آذرماه ساعت 18-14:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی زبان عمومی خانم مداح-(ساختمان وکیل آباد

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی زبان عمومی ، خانم مداح در روز یکشنبه28 آذرماه ساعت 12-10:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مباحث جاری آقای اسماعیلی-(ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی مباحث جاری ، آقای اسماعیلی در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی در روزهای یکشنبه 28 آذر و 5 دی ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی در روز شنبه 4 دی ساعت 10-8 و 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاریدر روز چهارشنبه 24 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی در روز یکشنبه 21 آذر ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی 1 آقای میری (ساختمان وکیل آباد)

18 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی1 آقای میری در روز یکشنبه 21 آذر ماه ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاسهای جبرانی حقوق بازرگانی خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاسهای جبرانی درس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی در روزهای دوشنبه 22 و 29 آذر و 6 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز در روز سه شنبه 23 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری میانه 2 آقای منوچهری (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 17 آذر ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

تغییر زمان برگزاری کلاس های 20-18

17آبان95

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس هایی که در ساعت 20-18 برگزار می شود از 10 آبان ماه ساعت 17:45 شروع خواهد شد.

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران

12 آبانماه 95

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران در روزهای سه شنبه 18 آبان و 2 آذر و 16 آذر ساعت 14-10 برگزار خواهد گردید

برنامه هفتگی

12آبان95

شنبه یکشنبه دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم