اطلاع رسانی کلاس ها

عدم تشکیل کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه

7 بهمن 1395

کلاس گفت و شنود 1 خانم اعتماد زاده ساعت 16 شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد شد وجبرانی آن روز سه شنبه 10 اسفند ماه  ساعت 14برگزار می شود

عدم تشکیل کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه

5 اسفند 1395

تمامی کلاس های آقای محمد سلطانی روز شنبه 7 اسفند ماه برگزار نخواهد

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر کفاش پور روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه

27 بهمن 1395

اطلاعیه لغو کلاس:
تمامی کلاس های خانم دکتر آیلین فیروزیان روز پنج شنبه 28 بهمن ماه برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در روز 26 بهمن

26 بهمن 1395

با سلام کلیه کلاسهای آقای دکتر سازگار در  روز سه شنبه مورخه  26 بهمن  تشکیل نمی گردد.

کلاس طراحی فنی خانم مهربان

25 بهمن 1395

کلاس طراحی فنی خانم مهربان دوشنبه هرهفته ساعت 16-12 برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری

25 بهمن 1395

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 1 رشته معماری ،کلاس ریاضی عمومی 1،خانم حسینیان روز های دوشنبه ساعت 16-14 هفته های فرد و18-16 هر هفته  برگزار می شود.

کلاس جبرانی میانه 2- آقای یوسفی در ساختمان شماره 2-بلوار وکیل آباد

12 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 2 آقای یوسفی در روز سه شنبه 14 دی ساعت 20-16 در ساختمان شماره2- بلوار وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز شنبه11 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی میانه1- آقای خیرخواه (ساختمان بلوار وکیل آباد)

11 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس میانه 1 آقای خیر خواه در روز یک شنبه 12 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 3- آقای صدر (ساختمان وکیل آباد)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای صدر در روز چهارشنبه15 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابرسی 2- آقای خیرخواه (ساختمان مرکزی)

8 دیماه95

کلاس جبرانی درس حسابرسی 2 آقای خیر خواه در روز پنج شنبه 9 دی ساعت 18-16 در ساختمان مرکزی برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی انقلاب- آقای کازرونی (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس انقلاب آقای کازرونی در روز دوشنبه6 دی ساعت 18-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاری در روز چهارشنبه 8 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی پیشرفته 2 آقای منوچهری(ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 8 دی ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

5 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز دوشنبه6 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 7 دی ساعت 16-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه (ساختمان وکیل آباد)

3 دیماه 1395

کلاس جبرانی درس روانشناسی خانم شریعت پناه در روز چهار شنبه 8 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی

3 دیماه 1395

باسلام کلاسهای جبرانی آقای معدنی در روز یکشنبه 5 دی ماه ساعت10-8 اندیشه1 و ساعت 12-10 اندیشه2 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان خانم مقدس در روز سه شنبه 14 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم شکری در روز یکشنبه 5 دی ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

30 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان فنی خانم مدرسی در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری3 آقای مهدوی افشار-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 3 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 20-16در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2آقای موسوی-(ساختمان مرکزی)

29 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پیشرفته 2 در روز پنج شنبه 2 دیماه ساعت 14-8 در ساختمان(مرکزی) برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی خانم غفوری-(ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی توسعه اقتصادی ، خانم غفوری در روز  چهارشنبه 1 دیماه ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس زبان پیش خانم مدرسی در روز چهارشنبه 1 دی ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید (ساختمان وکیل آباد)

25 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس فارسی آقای رشید در روز سه شنبه 30 آذر ساعت 19-13:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی شرکتهای 1 آقای نظامی-(ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی حسابداری شرکتهای 1 در روز سه شنبه23 آذرماه ساعت 18-14:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی زبان عمومی خانم مداح-(ساختمان وکیل آباد

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی زبان عمومی ، خانم مداح در روز یکشنبه28 آذرماه ساعت 12-10:30 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مباحث جاری آقای اسماعیلی-(ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی مباحث جاری ، آقای اسماعیلی در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی آقای ابراهیم بای در روز چهارشنبه24 آذرماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس کلیات حقوق خانم شیرخانی در روزهای یکشنبه 28 آذر و 5 دی ساعت 10-8 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

21آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حقوق تجارت خانم شیرخانی در روز شنبه 4 دی ساعت 10-8 و 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی اصول حسابداری 2 خانم یاری (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 خانم یاریدر روز چهارشنبه 24 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی (ساختمان وکیل آباد)

20آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس مبانی نظری اسلام 1 آقای معدنی در روز یکشنبه 21 آذر ساعت 12-10 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید

کلاس جبرانی پژوهش عملیاتی 1 آقای میری (ساختمان وکیل آباد)

18 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی1 آقای میری در روز یکشنبه 21 آذر ماه ساعت 14-12 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاسهای جبرانی حقوق بازرگانی خانم شیرخانی (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاسهای جبرانی درس حقوق بازرگانی خانم شیرخانی در روزهای دوشنبه 22 و 29 آذر و 6 دیماه ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی روشهای آماری خانم چنگیز در روز سه شنبه 23 آذر ساعت 16-14 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

کلاس جبرانی حسابداری میانه 2 آقای منوچهری (ساختمان وکیل آباد)

16 آذر ماه 1395

کلاس جبرانی درس حسابداری میانه 2 آقای منوچهری در روز چهارشنبه 17 آذر ساعت 20-16 در ساختمان وکیل آباد برگزار خواهد گردید .

تغییر زمان برگزاری کلاس های 20-18

17آبان95

به اطلاع تمامی دانشجویان می رساند تمامی کلاس هایی که در ساعت 20-18 برگزار می شود از 10 آبان ماه ساعت 17:45 شروع خواهد شد.

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران

12 آبانماه 95

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

کلاسهای جبرانی درس اقتصاد خرد خانم سالاران در روزهای سه شنبه 18 آبان و 2 آذر و 16 آذر ساعت 14-10 برگزار خواهد گردید

برنامه هفتگی

12آبان95

شنبه یکشنبه دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم