کارگاه مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی ISO 9001:2015

21 شهریور ماه 1396

در راستای خط مشی مؤسسه و به منظور ارتقای کیفیت در ارائه خدمات، کارگاه آموزشی مبانی، تشریح الزامات و ساخت مستند سازی ISO 9001:2015 توسط مدرس رسمی آکادمی توف نورد ، مهندس افشین درستی نادعلی، به مدت 16 ساعت برای اعضای کمیته تضمین کیفیت، در تاریخ های 16 و 17 شهریور ماه 96 در محل مؤسسه آموزش عالی تابران برگزار گردید.

مباحث مطرح شده شامل:

  1. مبانی، واژگان و رویکرد فریندی
  2. تشریح الزامات استاندارد
  3. ماهیت سازمان
  4. رهبری
  5. طرح ریزی
  6. پشتیبانی
  7. عملیات
  8. ارزیابی عملکرد

بهبود


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم