تعطیلی واحد های دبیرخانه، امور فرهنگی و دانشجویی و امور پژوهشی و رایانه موسسه آموزش عالی تابران در ر

30 فروردین 96

با توجه به برگزاری همایش ملی مدیریت در تاریخ 31 فروردین 96، به آگاهی می رساند واحد های دبیرخانه، امور فرهنگی و دانشجویی و امور پژوهشی و رایانه موسسه آموزش عالی تابران در روز پنجشنبه 31 فروردین تعطیل می باشد.
دانشجویان محترم می توانند جهت انجام امور اداری، چهارشنبه یا شنبه مراجعه نمایند.


بازگشت

تمامی حقوق این تارنما برای موسسه آموزش عالی تابران محفوظ می باشد. طراحی و پشتیبانی: هشتم